48 362 62 53 kontakt@bcu2.radom.pl

Rada BCU

Posiedzenie Rady BCU nr 2 w Radomiu

W skład rady zgodnie z art. 81 ust. 4a ustawy Prawa oświatowego wchodzą:

 1. przedstawiciel Organu Prowadzącego – Gminy Miasta Radomia oraz przedstawiciel Powiatowej Rady Rynku Pracy w Radomiu – Pani dr Katarzyna Kalinowska Zastępca Prezydenta Miasta Radomia
 2. przedstawiciel Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Warszawie – Pan mgr inż. Krzysztof Łuka,
 3. przedstawiciel Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział Radomski – Pan dr inż. Andrzej Michalczewski – partner przedsięwzięcia
 4. przedstawiciel Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Technologii Eksploatacji – Pan dr inż. Mirosław Żurek – partner przedsięwzięcia;
 5. przedstawiciel z firmy DMG MORI – Pan mgr inż. Marcin Berta – partner przedsięwzięcia;
 6. przedstawiciel z firmy FANUC Polska – Pan mgr Jakub Grabiec – partner przedsięwzięcia;
 7. przedstawiciel Uniwersytetu Radomskiego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu – Pan dr inż. Zbigniew Siemiątkowski;
 8. przedstawiciel Naczelnej Organizacji Technicznej w Radomiu – Pan dr hab. inż. Krzysztof Śmiechowski;
 9. przedstawiciel z firmy RADMOT – Pan inż. Jan Stańczyk;
 10. przedstawiciel firmy LEMICH Kooperacja Przemysłowa i Wykonastwo – Pan Michał Romanowicz;
 11. przedstawiciel firmy BETiS – Pan dr inż. Sławomir Olszowski;
 12. przedstawiciel ze Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Radomski – Pan mgr Paweł Kubicki;
 13. przedstawiciel Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej (Sekretarz Radomskiego Klastra Metalowego) – Pani mgr Anna Burska

Najnowsze wpisy

Aktualności Rady BCU

Posiedzenie Rady BCU Nr 2 w Radomiu

Posiedzenie Rady BCU Nr 2 w Radomiu

W dniu 10 kwietnia 2024 r. odbyło się Pierwsze Posiedzenie Rady Branżowego Centrum Umiejętności Nr 2 w Radomiu dla branży elektroniczno - mechatronicznej w dziedzinie automatyki...

czytaj dalej