48 362 62 53 kontakt@bcu2.radom.pl

Aktualności BCU

Spotkanie w Ministerstwie Edukacji Narodowej

Data publikacji: wtorek, 28 maj 2024

W dniu 27 maja 2024 r. Pan mgr inż. Piotr Zarzyka Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Radomiu, który pełni jednocześnie funkcję Dyrektora Branżowego Centrum Umiejętności Nr 2 w Radomiu dla branży elektroniczno-mechatronicznej w dziedzinie automatyka przemysłowa (BCU-BEM) uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym w Ministerstwie Edukacji Narodowej w Warszawie.

Celem spotkania była dyskusja nad rozwojem szkolnictwa zawodowego, które od wielu lat wspomaga polską gospodarkę w różnych branżach zawodowych.

Następnie Pan mgr inż. Piotr Zarzyka został poproszony o zaprezentowanie nowopowstałej placówki edukacyjnej jaką jest Branżowe Centrum Umiejętności Nr 2 
w Radomiu dla branży elektroniczno-mechatronicznej w dziedzinie automatyka przemysłowa (BCU-BEM).

Po przedstawionej prezentacji dotyczącej powstawania Branżowego Centrum Umiejętności Nr 2 w Radomiu odbył się panel dyskusyjny na temat dobrych praktyk 
oraz trudności we wdrażaniu BCU.

Więcej na ten temat: https://ore.edu.pl/2024/05/rada-dyrektorow-szkol-i-placowek-szkolnictwa-branzowego/

 

Spotkanie w Ministerstwie Edukacji Narodowej

Spotkanie w Ministerstwie Edukacji Narodowej

Spotkanie w Ministerstwie Edukacji Narodowej

Starsze wpisy