48 362 62 53 kontakt@bcu2.radom.pl

Aktualności BCU

Szkolenie z podstaw programowania PLC

Data publikacji: poniedziałek, 27 maj 2024

W dniach 25 – 26 maja 2024 r. w Branżowym Centrum Umiejętności Nr 2 w Radomiu 
dla branży elektroniczno-mechatronicznej w dziedzinie automatyka przemysłowa zostało przeprowadzone pierwsze szkolenie „Podstawy programowania PLC”.

Odbiorcami szkolenia byli uczniowie Technikum z Zespołu Szkół Technicznych 
im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu.

Podczas 15 godzinnego szkolenia, które zostało podzielone na dwa dni uczestnicy mieli możliwość zdobyć wiedzę na temat podstaw automatyki oraz budowy, zasady działania i programowania sterowników PLC.

Zajęcia zostały przeprowadzone przez specjalistyczną kadrę nauczycieli posiadających odpowiednie wykształcenie i doświadczenie zawodowe z dziedziny automatyka przemysłowa.

Wszyscy uczestnicy zajęć w ramach realizacji przedsięwzięcia jakim jest utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności Nr 2 w Radomiu dla branży elektroniczno-mechatronicznej w dziedzinie automatyka przemysłowa mieli zapewnione całodzienne wyżywienie oraz zostali wyposażeni w materiały biurowe oraz materiały szkoleniowe, 
z których mogli korzystać podczas zajęć.

Szkolenie zakończyło się egzaminem wewnętrznym sprawdzającym wiedzę uczestników oraz wydaniem Branżowych Certyfikatów Umiejętności.

Starsze wpisy