48 362 62 53 kontakt@bcu2.radom.pl

Aktualności BCU

Wizyta na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Radomskiego

Data publikacji: sobota, 20 kwi 2024

W dniu 19 kwietnia 2024 r. Pan mgr inż. Piotr Zarzyka Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Radomiu uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Radomskiego.

Celem spotkania było omówienie perspektyw współpracy z Branżowym Centrum Umiejętności Nr 2 w Radomiu dla branży elektroniczno-mechatronicznej w dziedzinie automatyka przemysłowa (BCU-BEM) oraz zwiedzanie uniwersyteckiego Centrum Technologii Cyfrowych, które stanowi ważne ogniwo w łańcuchu kształcenia technicznego na potrzeby przemysłu radomskiego.

W trakcie wizyty skoncentrowano się na możliwościach wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji i praktycznym kształceniu, co jest kluczowe dla zaspokojenia bieżących i przyszłych potrzeb rynku pracy.

Dyskusje objęły również zakres współpracy z Branżowym Centrum Umiejętności Nr 2 w Radomiu, które odgrywać będzie istotną rolę w przygotowaniu specjalistów w obszarach kluczowych dla nowoczesnego przemysłu.

W dobie dynamicznych zmian technologicznych rola kształcenia technicznego staje się coraz bardziej istotna. Adaptacja do nowych trendów, takich jak automatyzacja, robotyzacja i cyfryzacja wymaga od kształcenia technicznego nie tylko nauczania umiejętności praktycznych, ale także rozwijania kompetencji cyfrowych i zdolności adaptacyjnych. Spotkanie z Panem Dyrektorem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Radomiu podkreśliło wagę współpracy pomiędzy ośrodkami kształcenia a przemysłem regionu radomskiego, mając na uwadze ciągłe doskonalenie programów nauczania w odpowiedzi na zmieniające się wymagania rynku pracy.

Przedstawiciele Wydziału Mechanicznego oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Radomiu wyrazili gotowość do pogłębienia współpracy.

Starsze wpisy