48 362 62 53 kontakt@bcu2.radom.pl
O NAS

BCU nr 2 w Radomiu

Dzięki wsparciu Gminy Miasta Radomia, która występuje w projekcie w roli Wnioskodawcy – Lidera, udało się złożyć wniosek „ Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla branży elektroniczno-mechatronicznej w dziedzinie automatyka przemysłowa (BCU-BEM, , który uzyskał jedną z najwyższych ocen

BCU… Co to takiego?

Branżowe Centra Umiejętności to nowatorskie miejsca szkoleniowe, które stanowią istotne uzupełnienie oferty edukacyjnej w wielu dziedzinach. Poprzez współpracę ośrodków biznesowych, edukacyjnych i społecznych, BCU mają pełnić funkcje edukacyjne, integrujące społeczności, innowacyjne oraz promujące doradztwo.

Projekt zakłada budowanie silnych więzów pomiędzy sektorem biznesowym a edukacją branżową na różnych szczeblach. BCU nie mają na celu zastępowania istniejących placówek edukacyjnych, ale uzupełnienie ich działalności poprzez oferowanie kolejnych możliwości rozwoju zawodowego oraz promowanie idei ciągłego kształcenia.

Powstają w odpowiedzi na potrzebę dostarczania wysoko wykwalifikowanych pracowników dla dynamicznie zmieniającej się gospodarki oraz wspierania działań w sytuacjach kryzysowych poprzez szeroką gamę wsparcia dla edukacji branżowej.

Innowacyjny program Ministerstwa Edukacji i Nauki przewiduje rozwój systemu kształcenia kadr w 120 obszarach gospodarki, co ma zwiększyć konkurencyjność na rynku pracy oraz dostosować się do zmieniających się realiów.