48 362 62 53 kontakt@bcu2.radom.pl
Szkolenia i kursy - Oferta edukacyjna

Kurs – Kwalifikacja Sektorowa

KURS – KWALIFIKACJA SEKTOROWA DLA OSÓB DOROSŁYCH
(120 GODZ.)

„AUTOMATYZACJA PROCESÓW PRODUKCJI Z OBSŁUGĄ I INTEGRACJĄ OBRABIARKI” – poziom zaawansowany, który swoim zakresem tematycznym obejmie minimum:

  1. Podstawy obsługi i parametryzacji przemienników częstotliwości – Poziom zaawansowany poznanie budowy, zasady działania przemienników częstotliwości, środowiska do parametryzacji, parametryzowanie falowników, odczytywanie i diagnozowanie błędów.
  2. Obsługa i programowanie 5 osiowych robotów – Poziom podstawowy zapoznanie się z budową, bezpieczeństwem, zasadą działania, środowiskiem do obsługi, programowania ruchów robotów przemysłowych.
  3. Obsługa i programowanie sterowników PLC – Poziom zaawansowany poznanie budowy, zasady działania, środowiska do programowania sterowników PLC omówienie TIA PORTAL – zakładanie projektu, omówienie drzewa katalogowego, konfiguracja hardware z siecią, omówienie okna do pisania programów i najczęściej używanych funkcji, diagnozowanie awarii i błędów), algorytmiki oraz podstawy języka LD, SCL, SFC, (tworzenie algorytmów z procedurą sekwencyjną, wyboru, współbieżna w języku SFC i tworzenie z nich programów w języku LD i SCL)
  4. Obsługa i programowanie paneli operat – Poziom zaawansowany poznanie budowy, zasady działania paneli HMI oraz środowiska do tworzenia wizualizacji na panelach operacyjnych, zapoznanie się z podstawowymi i zaawansowanymi funkcjami paneli HMI.
  5. Integracja robota przemysłowego z maszyną CNC z elementami programowania CNC – Poziom podstawowy poznanie podstaw obsługi i programowania CNC, poznanie interfejsów, umiejętność integracji i synchronizacji urządzeń w gnieździe technologicznym.

Rekrutacja

W celu przystąpienia do procesu rekrutacyjnego, konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z załączonymi dokumentami oraz podpisaniem klauzuli informacyjnej.

Nasze Pracownie

Poznaj nasze nowoczesne pracownie, gdzie odkryjesz świat automatyki, robotyki oraz procesów produkcyjnych.

Najnowsze wpisy