48 362 62 53 kontakt@bcu2.radom.pl

Partnerzy BCU

SIMP Radom

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) jest dobrowolną demokratyczną, samorządną i trwałą organizacją użyteczności społecznej, zrzeszającą około 10 000 inżynierów i techników mechaników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych.
Rodowód SIMP sięga 1926 roku.

Łukasiewicz iTeE

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji od ponad trzydziestu pięciu lat specjalizuje się w kreowaniu innowacyjności w obszarze budowy i eksploatacji maszyn, bezpieczeństwa technicznego i ochrony środowiska, a także opracowywaniu modelowych rozwiązań dotyczących programów ustawicznego kształcenia i doskonalenia kadr dla innowacyjnej gospodarki oraz transferu zaawansowanych technologii do zastosowań przemysłowych, które to zagadnienia stanowią podstawę strategii rozwoju Unii Europejskiej, w tym również Polski, zapisanej w dokumencie programowym „Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”. Ukierunkowanie na priorytetową w Europie i w kraju problematykę badawczą umożliwiło podejmowanie i rozwiązywanie w Instytucie zagadnień poznawczych i aplikacyjnych nowatorskich naukowo oraz wyjątkowo efektywnych ekonomicznie i społecznie.

Grupa DMG MORI

DMG MORI jest jednym z największych producentów obrabiarek do metalu i wiodącym światowym producentem sterowanych numerycznie centrów tokarskich i frezarek.

Produkty DMG MORI obejmują innowacyjne, zawansowane technologicznie obrabiarki CNC jak tokarki, frezarki, zaawansowane (ULTRASONIC / LASERTEC), jak i rozwiązania programowe i systemy oprogramowania. Usługi przemysłowe obejmują szeroki zakres usług związanych z całym okresem użytkowania obrabiarek, używanych maszyn, akcesoriów i rozwiązań energetycznych.

Fanuc

Niemal 60 lat doświadczenia w rozwijaniu technologii komputerowego sterowania urządzeń numerycznych, ponad 28,9 mln produktów zainstalowanych na całym świecie i ponad 8200 pracowników oznacza, że FANUC jest jednym z wiodących światowych producentów rozwiązań do automatyzacji zakładów produkcyjnych. Naszą pasją są wszystkie rozwiązania do automatyzacji — roboty przemysłowe, systemy CNC, wycinarki drutowe, maszyny do formowania wtryskowego i pionowe centra obróbki skrawaniem.