48 362 62 53 kontakt@bcu2.radom.pl

Struktura BCU

DYREKTOR BCU RADAPEDAGOGICZNA RADA BCU KOORDYNATORPROJEKTU SIMP - ORGANIZACJABRANŻOWA DZIAŁ KURSÓWI SZKOLEŃ SPECJALISTA DS.KURSÓWI SZKOLEŃ EKSPERCI KIEROWNIKBCU GŁÓWNYKSIĘGOWY SPECJALISTA DS.ZAMÓWIEŃPUBLICZNYCH SPECJALISTADS. PROMOCJI DZIAŁWSPARCIA DMG MORI FANUC ŁUKASIEWICZITEE DODATKOWIPARTNERZY BRANŻOWI Struktura BranżowegoCentrum Umiejętnościnr 2 w Radomiu