48 362 62 53 kontakt@bcu2.radom.pl
Szkolenia i kursy - Oferta edykacyjna

Uczniowie i studenci

ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH
(15 GODZ.)

W ramach rozwoju umiejętności zawodowych, proponujemy szereg kursów skoncentrowanych na kluczowych obszarach technologii stosowanych w przemyśle. Każdy z tych kursów oferuje fundamenty niezbędne dla uczniów i studentów zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy i praktycznych umiejętności. Od podstaw programowania PLC, przez programowanie paneli operatorskich, aż po obsługę przemienników częstotliwości, robotów przemysłowych i pneumatyki – każdy temat został starannie zaplanowany, aby zapewnić uczestnikom kompleksową edukację. Dzięki temu, studenci będą mieli okazję zgłębić tajniki budowy, działania oraz programowania najważniejszych urządzeń wykorzystywanych w nowoczesnych procesach przemysłowych.

Szkolenia do wyboru:

1) „PODSTAWY PROGRAMOWANIA PLC”

Poziom podstawowy, który swoim zakresem tematycznym obejmie minimum: poznanie budowy (budowa fizyczna, sposób zasilania sterownika orazwejść i wyjść), zasady działania sterowników PLC S7 1215 (co to jest bit i bajt. Jak wygląda obieg programu), poznanie środowiska (TIA PORTAL) do ich programowania (poznanie ekranu głównego i prostych funkcji, tworzenie nowego projektu i konfiguracji sprzętowej bez urządzeń dodatkowych i sieci), podstaw algorytmiki oraz języka LD (tworzenie prostych algorytmów w języku GRAFCET -procedura sekwencyjna, wyboru, współbieżna i tworzenie z nich programów w języku
LD).

2) „PROGRAMOWANIE PANELI OPERATORSKICH”

Poziom podstawowy, który swoim zakresem tematycznym obejmie minimum: poznanie budowy KTP700 (sposób zasilania i interfejsy panelu), zasady działania paneli HMI, środowisko do tworzenia wizualizacji na panelach operacyjnych (ekran główny, oraz ekrany konfiguracyjne), zapoznanie się z podstawami funkcjami paneli HMI (tworzenie prostej wizualizacji z przyciskami zmianą kolorów przycisków i lampkami oraz wyświetleniem ilości sztuk jakiegoś elementu).

3) „PODSTAWY OBSŁUGI I PARAMETRYZACJI PRZEMIENNIKÓW CZĘSTOTLIWOŚCI”

Poziom podstawowy, który swoim zakresem tematycznym obejmie minimum: zapoznanie się z budową i zasadą działania przemienników częstotliwości, podłączanie i parametryzowanie przemienników częstotliwości, odczytywanie i diagnozowanie błędów.

4) „OBSŁUGA ROBOTA PRZEMYSŁOWEGO”

Poziom podstawowy, który swoim zakresem tematycznym obejmie minimum: zapoznanie się z budową, bezpieczeństwem, zasadą działania oraz środowiskiem do obsługi i programowania robotów przemysłowych, (programowanie prostych ruchów).

5) „PODSTAWY PNEUMATYKI”

Poziom podstawowy, który swoim zakresem tematycznym obejmie minimum: poznanie podstawowych praw pneumatyki, zapoznanie się z budową i zasadą działania podstawowych elementów pneumatycznych (budowa, nazewnictwo i funkcję podstawowych zaworów pneumatycznych i siłowników), budowanie prostych układów pneumatycznych, diagnozowanie usterek w układach pneumatycznych.

Rekrutacja

W celu przystąpienia do procesu rekrutacyjnego, konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z załączonymi dokumentami oraz podpisaniem klauzuli informacyjnej.

Nasze Pracownie

Poznaj nasze nowoczesne pracownie, gdzie odkryjesz świat automatyki, robotyki oraz procesów produkcyjnych.

Najnowsze wpisy