48 362 62 53 kontakt@bcu2.radom.pl

Aktualności BCU

Przetarg na dostawę pomocy dydaktycznych do Pracowni napędów

Data publikacji: czwartek, 16 lis 2023

Przetarg nieograniczony na dostawę pomocy dydaktycznych do Pracowni napędów na potrzeby utworzenia i funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności

Ogłoszenie:
Gmina Miasta Radomia
ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom
w imieniu której działa
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Radomiu
ul. Kościuszki 7, 26-600 Radom

Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości przekraczającej progi unijne w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 art. ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2022 poz. 1710 z późn. zm.) na dostawę pomocy dydaktycznych do Pracowni napędów na potrzeby utworzenia i funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla branży elektroniczno-mechatronicznej w dziedzinie automatyka przemysłowa BCU-BEM w Radomiu

Szczegóły dostępne pod linkiem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-ee73cee3-84c3-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 

Starsze wpisy